Avís Legal

De conformitat amb el que estableix la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, es facilita la informació següent:

Dades Identificatives

Esteu visitant la pàgina web www.cevlh.cat titularitat CLUB ESPORTIU VOLEIBOL L'HOSPITALET, amb domicili social al C/ CLARA CAMPOAMOR, 14, 8, 1, 08902 L’HOSPITALET DE LLOBREGAT, BARCELONA, amb N.I.F. G65619082, inscrita al Registre d'Entitats Esportives de la Comunitat de Catalunya amb el número 15875 a data 29 de setembre de 2012, d'ara endavant, el Titular.
Podeu contactar amb el Titular per qualsevol dels mitjans següents:
Telèfon: 615 49 30 97 (Whatsapp i abans de 48h es respondrà)
Correu electrònic de contacte: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Usuaris

Mitjançant aquest document posem en el seu coneixement els termes i condicions que regulen l'accés i l'ús dels llocs web i aplicacions app mòbils del Titular, així com dels serveis i continguts associats a aquests llocs i aplicacions (d'ara endavant també el/s lloc/ s o els llocs web i app mòbils).

L'accés o ús de qualsevol interessat a un lloc web i/o app del Titular implica que l'interessat adquireix la condició d'usuari i amb aquesta condició, una sèrie de drets i obligacions.

És la seva responsabilitat accedir a les condicions legals inserides a la present web i llegir-les detingudament, així com, les polítiques de privadesa, cookies o si escau, condicions de venda. Recomanem:

 1. Que visiti les mateixes cada vegada que pretengui accedir o utilitzar els serveis i continguts del lloc i
 2. Que imprimiu o emmagatzemi en el vostre sistema una còpia.

Ús del Portal

Aquest web proporciona l'accés a multitud d'informació, serveis, programes o dades (d'ara endavant, “els continguts”) a Internet pertanyents al Titular o als seus llicenciants als quals l'usuari pot tenir accés.

L´Usuari assumeix la responsabilitat de l´ús del portal. Aquesta responsabilitat s'estén al registre necessari per accedir a determinats serveis o continguts. En aquest registre l'usuari serà responsable d'aportar informació veraç i lícita. Com a conseqüència d'aquest registre, a l'Usuari se li pot proporcionar una contrasenya de la qual serà responsable, comprometent-se a fer-ne un ús diligent i confidencial.

L'Usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis (per exemple, serveis de xat, fòrums de discussió o grups de notícies) que el Titular ofereix a través del seu portal i amb caràcter enunciatiu però no limitatiu, a no fer-los servir per a:

 • Incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i l'ordre públic.
 • Difondre continguts o propaganda racista, xenòfoba, pornogràfic-il·legal, d'apologia del terrorisme o atemptatòria contra els drets humans.
 • Provocar danys en els sistemes físics i lògics del Titular, dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats.
 • Intentar accedir i, si escau, utilitzar els comptes de correu electrònic d'altres usuaris i modificar-ne o manipular-ne els missatges.
 • Utilitzar el lloc web ni les informacions que s'hi contenen amb finalitats comercials, polítiques, publicitàries i per a qualsevol ús comercial, sobretot en l'enviament de correus electrònics no sol·licitats.

El Titular es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infància, l'ordre o la seguretat pública o que, a parer seu, no resultaran adequats per a la seva publicació. En qualsevol cas, el Titular no serà responsable de les opinions abocades pels usuaris a través dels fòrums, xats o altres eines de participació.

Protecció de dades

Tot allò relatiu al tractament de les vostres dades personals, es troba recollit en la política de privadesa.

Continguts. Propietat intel·lectual i industrial

El Titular és propietari de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts a la mateixa (a títol enunciatiu: imatges, fotografies, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes dordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat del Titular o bé dels seus llicenciants.

Tots els drets reservats. En virtut del que disposen els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de propietat intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d'aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, a qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l'autorització del Titular.

Exclusió de garanties i responsabilitat

L'Usuari reconeix que la utilització de la pàgina web i dels seus continguts i serveis es desenvolupa sota la seva responsabilitat exclusiva. En concret, a títol merament enunciatiu, el Titular no assumeix cap responsabilitat en els àmbits següents:

 • La disponibilitat del funcionament de la pàgina web, els serveis i els continguts i la qualitat o la interoperabilitat.
 • La finalitat per a la qual la pàgina web serveixi als objectius de l'usuari.
 • La infracció de la legislació vigent per part de l'usuari o tercers i, en concret, dels drets de propietat intel·lectual i industrial que siguin titularitat d'altres persones o entitats.
 • L'existència de codis maliciosos o qualsevol altre element informàtic nociu que pogués causar el sistema informàtic de l'usuari o de tercers. Correspon a l'Usuari, en tot cas, disposar d'eines adequades per a la detecció i la desinfecció d'aquests elements.
 • L'accés fraudulent als continguts o serveis per tercers no autoritzats, o, si s'escau, la captura, l'eliminació, l'alteració, la modificació o la manipulació dels missatges i les comunicacions de qualsevol classe que aquests tercers pogués realitzar.
 • Els danys produïts a equips informàtics durant l'accés a la pàgina web i els danys produïts als usuaris quan tinguin l'origen en errors o desconnexions a les xarxes de telecomunicacions que interrompin el servei.
 • Els danys o perjudicis que es derivin de circumstàncies esdevingudes per cas fortuït o força major.

En cas que hi hagi fòrums, lús dels mateixos o altres espais anàlegs, sha de tenir en compte que els missatges reflecteixin únicament lopinió de lUsuari que els remet, que és lúnic responsable. El titular no es fa responsable del contingut dels missatges enviats per l'usuari.

Modificació d'aquest avís legal i durada

El Titular es reserva el dret d'efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes al seu portal, podent canviar, suprimir o afegir tants continguts i serveis que es prestin a través d'aquesta, com la forma en què aquests apareguin representats o localitzats al vostre portal.

La vigència de les condicions esmentades anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins que siguin modificades per altres degudament publicades.

Enllaços

En el cas que a www.cevlh.cat s'incloguessin enllaços o hipervincles cap a altres llocs d'Internet, el Titular no exercirà cap mena de control sobre aquests llocs i continguts. En cap cas el Titular assumirà cap responsabilitat pels continguts d'algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol matèria o informació continguda en cap d'aquests. hipervincles i altres llocs a Internet. Igualment, la inclusió d'aquestes connexions externes no implicarà cap mena d'associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

Drets d'exclusió

El Titular es reserva el dret de denegar o retirar l'accés al portal i/o als serveis oferts sense necessitat d'advertiment previ, a instància pròpia o d'un tercer, a aquells usuaris que incompleixin el contingut d'aquest avís legal.

Generalitats

El Titular perseguirà l'incompliment de les presents condicions així com qualsevol utilització indeguda del portal exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.

Legislació aplicable i jurisdicció

La relació entre el titular i l'usuari es regirà per la normativa espanyola vigent. Totes les disputes i reclamacions derivades d'aquest avís legal es resoldran pels jutjats i els tribunals espanyols del consumidor i usuari.

Menors d'edat

Aquest web dirigeix ​​els seus serveis a usuaris de totes les edats. Els menors d'edat, no ens han d'enviar les dades personals. Informem que si es dóna aquesta circumstància, el Titular no es fa responsable de les possibles conseqüències que es puguin derivar de l'incompliment de l'avís que s'estableix en aquesta mateixa clàusula.

Mesures de seguretat - SSL

El Titular ha contractat per al seu lloc web un certificat SSL (Secure Sockets Layer).

Un certificat SSL permet protegir tota la informació personal i confidencial que es pugui manejar en un lloc web, independentment de la informació que s'estigui transmetent, com ara des de qualsevol dels formularis de contacte del lloc web fins al servidor, o les dades introduïts per a la subscripció de butlletins de notícies o accessos a les àrees protegides, etc.
L'adreça del lloc web apareixerà de color verd, activant-se el protocol “https” que permet connexions segures des d'un servidor web al navegador de l'usuari.

Última revisió: 07 d'abril de 2021

Segueix al CE Voleibol L'Hospitalet a les xarxes socials @cevlhospitalet

Amb el suport de