Organització i Projecte

Els Valors del CEV L'Hospitalet

El Club Esportiu Voleibol L'Hospitalet, com a entitat esportiva que treballa amb joves de diferents edats des d'alevins fins a sèniors, té una funció formativa en la què intenta transmetre una sèrie de valors amb els que s'identifica plenament, ja que són valors que serveixen a l'esport i a la vida en general.

Respecte

El respecte és un valor fonamental en l'esport. Implica mostrar consideració i estima cap als altres membres de l'equip, així com cap als adversaris i als jutges de la competició. El respecte es manifesta a través de l'actitud i el comportament, evitant comportaments violent o agressius que puguin posar en perill la integritat física o emocional dels altres.

Compromís

El compromís és la determinació de posar el millor de si mateix en tot moment. Aquest valor implica dedicació, perseverança i disciplina per aconseguir les metes individuals i del grup. El compromís en l'esport és essencial per mantenir la motivació i l'esperit d'equip, i també per superar les dificultats que es presentin en el camí.

Treball en equip

L'esport és una activitat col·lectiva que requereix la cooperació i la coordinació de tots els membres de l'equip. El treball en equip implica la suma de les habilitats individuals per aconseguir un objectiu comú. Això requereix comunicació, col·laboració i respecte mutu, així com la capacitat de compartir responsabilitats i reconèixer els èxits del grup.

Constància

La constància és la perseverança i la dedicació a l'entrenament i la competició en tot moment. Aquest valor implica la capacitat de mantenir l'esforç i la motivació, malgrat les dificultats que es presentin. La constància en l'esport és necessària per aconseguir la millora personal i del grup, i també per superar els moments de baixada i les derrotes.

Esforç

L'esforç és la voluntat de donar el màxim en cada moment per aconseguir les metes individuals i del grup. Això implica la capacitat de superar les limitacions físiques i mentals, i de mantenir la concentració i la motivació en tot moment. L'esforç en l'esport és fonamental per aconseguir el rendiment òptim i per afrontar les dificultats i les adversitats que es presentin.

Humilitat

La humilitat és un valor que implica la capacitat de mantenir la perspectiva i la modestia en les victòries, així com la determinació i l'esperit d'aprenentatge en les derrotes i les dificultats. La humilitat en l'esport implica la capacitat de reconèixer els errors i els punts febles, així com de valorar el treball i l'esforç dels altres membres de l'equip.

 

Segueix al CE Voleibol L'Hospitalet a les xarxes socials @cevlhospitalet

Amb el suport de