Organització i Projecte

Estatuts Actuals del CEV L'Hospitalet Sud

El Club Esportiu Voleibol L'Hospitalet Sud és una associació privada amb personalitat jurídica i capacitat d'obrar i actuar sense ànim de lucre que agrupa més de 300 persones entre Esportistes, Voluntaris, Tècnics i Directius, que es focalitza en fomentar els hàbits saludables i la pràctica de l'esport per mitjà del voleibol.

Els primers estatuts van ser aprovats formalment el 2 de juliol de 2011 i, posteriorment, la societat queda inscrita al Registre d'Entitats Esportives de la Comunitat de Catalunya amb el número 15875 a data 29 de setembre de 2012.

Segueix al CE Voleibol L'Hospitalet a les xarxes socials @cevlhospitalet

Amb el suport de